Elinstallation i Kävlinge

      Kommentarer inaktiverade för Elinstallation i Kävlinge

Jag och min man har nyligen flyttat in i ett gammalt hus i Kävlinge i Skåne. Huset är underbart, men har en hel del renoveringsbehov.

Men både mannen och jag gillar att ha husprojekt på gång och ska dra igång renoveringen nu efter semestern. Det första vi måste göra är att se över elen och dra nya ledningar. Vi fick kontakt med en firma som jobbar med elinstallation i Kävlinge och de ska göra jobbet åt oss. Vi hugger gärna tag i arbetet själva men elinstallationer får man inte göra själv. Jag vet bekanta som har struntat i vad som är otillåtet och gjort eljobb själva. Så länge ingen upptäcker det och det inte händer någon olycka händer inget. Men vid en försäljning lär undermåligt elarbete upptäckas. Och händer det något så får man inte ut något på försäkringen om man har varit där och pillat själv.

Elinsallationsarbeten

Men vad är då elinstallationsarbeten? Och vad får man göra själv?

Elinstallation kan kort beskrivas som allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget. Till elinstallationsarbete räknas också att fast ansluta och koppla loss elektrisk utrustning.

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas. Vid förändringar i den fasta elinstallationen, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas.

Risker med elinstallationer

Att reglerna är hårda när det gäller elinstallationer beror på de risker som finns med el. Felaktiga installationer kan orsaka brand, skador och i värsta fall dödsfall.

Rätt kunskap och försiktighet är väldigt viktigt vid allt arbete med el. Är du det minsta osäker ska du alltid låta ett elinstallationsföretag göra jobbet.